Povolení reformy dominikánského kláštera u sv. Michala

18. 9. 1465


místo

Praha


charakteristika

Jiří z Poděbrad, král český, chtěje zachovávat řeholní kázeň, povolil na prosby purkmistra a přísežných města Brna, aby byl klášter sv. Michala kazatelského řádu reformován podle původní řehole


účastníci

Jiří z Poděbrad, král český,
purkmistr a přísežní města Brna


zajímavosti

provedení tohoto rozkazu zmařily česko-uherské válkyJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018