Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení hradiska doby bronzové

Založení hradiska doby bronzové


 • století -12. stol. 


 • katastr

  Obřany

 • nej...

  střední Evropa
  pravěký předchůdce dnešního města Brna patří k nejvýznamnějším archeologickým nalezištím své doby nejen na Moravě, ale ve střední Evropě vůbec


 • charakteristika

  V mladší době bronzové, před více jak třemi tisíci lety, se začali lidé kultury středodunajských popelnicových polí usazovat na syenitové ostrožně obtékané řekou Svitavou, v katastru dnešních Obřan.
  Největšího významu dosáhlo hradisko mezi lety 1000–800 př. n. l., kdy byla plocha ostrožny opevněna valem s pěti branami a na jejím severním okraji založeno žárové pohřebiště.
  Hradisko se i díky své strategické poloze stalo důležitým politicko-správním centrem širšího regionu, kde se soustřeďovala zejména zemědělská výroba, probíhal intenzivní směnný obchod a kde se patrně také nacházelo sídlo kmenového knížete.
  Na hradisku byly také nalezeny různé druhy výrobních objektů včetně přímých dokladů barevné metalurgie (kamenné odlévací formy) či železářství.


 • poznámka

  Nálezy jsou uloženy v Moravském zemském muzeu.


 • obrazy

  img0324.jpg img0325.jpg img1055.jpg


 • prameny, literatura


 • archeologické lokality

  Obřanské hradisko


 • související odkazy

  najdi na mapě


 • autor

  Los


Aktualizováno: 11. 05. 2018

Bronzová plastika koníka z obřanského Hradiska. Foto Karel Šabata, uloženo v MuMB.