Slavnostní otevření symbolického vinohradu v Brně-Bohunicích

23. 9. 2007


ulice

katastr

Bohunice


místo

v parku na začátku ulice


charakteristika

Vznik symbolického bohunického vinohradu byl schválen Radou městské části v roce 2007. Slavnostní otevření vinohradu se konalo v průběhu oslav 770 let od první písemné zmínky o Bohunicích.
Smyslem založení tohoto vinohradu byla snaha vedení městské části Brno-Bohunice o připomínku již zapomenuté tradice bohunického vinařství, jehož dokladem je vinný hrozen ve znaku obce.


účastníci

hejtman JmK Ing. Stanislav Juránek a další hosté


poznámka

Ke kořenům první symbolické sazenice byla vsypána zemina z míst, kde se nacházely původní bohunické vinohrady – z Červeného kopce (Vohšpihlu a Rotherbergu), dále z pokusné výukové vinice v bohunické zahradnické škole, bohunických zahrádek, družební obce Kostelany n/M, z nejstarších míst osídlení Moravy - zejména Dolních Věstonic. Protože tou dobou nebyla vhodná agrotechnická lhůta pro výsadbu celé vinice, byla výsadba všech 25 sazenic vinné révy provedena večer 30. 4. 2008. Každá vinná hlava má svého symbolického „kmotra“.

V bohunickém vinohradu byla umístěna „Boží muka“. Slavnostní odhalení proběhlo 30. dubna 2009 a následně v září téhož roku byl vinohrad svěřen do ochrany sv. Urbana z Longers. Jeho malá plastika byla vsazena do okna božích muk. V tomto roce byla dále sesbírána panenská úroda, která postačila na 5 litrů originálního vinného moštu.
Úroda následujícího roku už pak čítala plných 42 kg hroznů. Ročník 2010 byl oceněn zlatou medailí na regionální jihomoravské výstavě vín. Diplom získalo i víno z úrody roku 2011. V roce 2012 pak bylo sesbíráno 24 kg hroznů.
(Událost pro naši encyklopedii doplnil a fotografie z vlastního archivu poskytl Ing. Antonín Crha, děkujeme.)události

25. 9. 2010
První sběr vína v brněnských Bohunicích 30. 4. 2009
Slavnostní odhalení božích muk v Brně-Bohunicích


objekty

městská část

Menš


Aktualizováno: 20. 09. 2019