Otevření ALISI - Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikro- a nanotechnologií

30. 5. 2013číslo orientační

147


katastr

Královo Pole


místo

přednáškový sál ÚPT AV ČR


charakteristika

Nové pracoviště, jež má z Brna vytvořit centrum mikro- a nanotechnologií, je součástí ÚPT AV ČR. Ústav zahájil jeho výstavbu v roce 2010, slavnostní otevření se uskutečnilo 30. 5. 2013.


účastníci

Ilona Müllerová, ředitelka ÚPT AV ČR,
Bohdan Růžička, ředitel ALISI,
Pavel Zemánek, vědecký ředitel ALISI


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Brno centrem mikro- a nanotechnologií"


události

1. 1. 1957
Zřízení Ústavu přístrojové techniky ČSAV


Kal


Aktualizováno: 25. 06. 2018