Zpřístupnění obřadní síně ŽH v Brně po rekonstrukci

10. 9. 2013


ulice

číslo orientační

27


katastr

Židenicecharakteristika

Po rekonstrukci byla slavnostně zpřístupněna obřadní síň ŽH v Brně. Opravy byly provedeny v rámci projektu „Brno židovské - zpřístupnění nemovitého odkazu“, který financuje Evropská unie prostřednictvím ROP Jihovýchod.


účastníci

Karol Sidon, vrchní zemský rabín,
Roman Vašina, starosta Brno-Židenice,
Jachym Kanarek, předseda ŽOB,
Pavel Fried, místopředseda ŽOB,
Zuzana Prudilová, Kulturní a vzdělávací centrum rabína Federa


zajímavosti

Zpěv vrchního zemského rabína i hudební doprovod flétnistky a violoncellistky účastníkům slavnosti ukázaly nádhernou akustiku obnovené obřadní síně.


poznámka

Opraveny byly všechny tři budovy, obřadní síň, turistické informační centrum (původně domek hrobníka, v němž je od roku 2010 turistické informační centrum) a márnice.
Budovy získaly nové fasády, které byly na základě pečlivých průzkumů omítek provedeny v původní podobě. Obnoveny byly výplně oken a dveří budov, odborné péče se dostalo rovněž výzdobě, restaurovány byly štukové prvky, vitráže, rituální umývadla a kovové prvky.
Vybudována byla nová kanalizace, položeno nové vodovodní potrubí, nádvoří bylo upraveno a nově vydlážděno.
Informační centrum získalo novou vstupní rampu z ulice a speciální rampu pro vozíčkáře z nádvoří.
Stavební práce provedla letovická firma Ekoterm, která vyhrála výběrové řízení. Opravy stály deset milionů korun, z nichž 85 % zaplatila Evropská unie, dalšími financemi přispěla Židovská obec.

Program slavnosti:
- úvodní slovo (Zuzana Prudilová)
- uvítání hostů (Jachym Kanarek)
- seznámení s průběhem rekonstrukce a poděkování za vykonanou práci (Pavel Fried)
- zamyšlení, zpěv žalmu a modlitba kadiš (Karol Sidon)
- hudební doprovod (Iveta Kundrátová -flétna, Alžběta Poukarová - violoncello).

Po skončení slavnosti provedl správce ŽH Pavel Špunar po obnovené obřadní síni, kolem dalších opravených prostor a krátce i po hrobech významných osobností.
události

15. 12. 2010
Otevření Turistického informačního centra Židovské obce Brno


osoby

Pavel Fried
účastník slavnosti


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395


městská část

Menš


Aktualizováno: 04. 06. 2019