Encyklopedie dějin města Brna

Právo ražby mince

Právo ražby mince


 • 19. 7. 1457 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Ladislav, král český, uděluje městu Brnu právo razit mince ("veřejného tvaru s odznaky Markrabství moravského"), které se obecně nazývají denáry nebo haléře. Král dále Brnu oznamuje, aby svobodně užívalo dílny, ve kterých se dříve obvykle mince razily.


 • účastníci

  Ladislav Pohrobek, král český,
  město Brno

 • zajímavosti

  Brněnská městská mince byla ražena jednostranně a nesla obraz moravské orlice.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Dějiny města Brna"
  "Archiv města Brna - Sbírka listin, mandátů a listů 1208–2000"


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 15. 12. 2007