Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 14. října)

14. 10. 1941


ulice

Mučednická
v době stanného práva se jmenovala Vondrákova


číslo orientační

45


charakteristika

V tento den bylo popraveno na základě rozsudku stanného soudu 6 mužů. V úmrtním protokolu jsou zapsáni pod číslem 3737a-f.
Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 15. 10. 1941.události

15. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 14. 10. 1941


osoby

Josef Andrášek
popraven Oldřich Bartas
popraven Josef Dohnalík
popraven Jindřich Hudeček
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Gustav Jarošek
popraven
další osoby (6)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018