Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 15. října)

15. 10. 1941


ulice

Mučednická
v době prvního stanného práva se jmenovala Vondrákova


číslo orientační

45


charakteristika

V tento den byli popraveni 4 muži, v úmrtním protokolu jsou zapsáni pod číslem 3755c-f. Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna 16. 10. 1941.


zajímavosti

Za přípravu velezrady a sabotáže ve smyslu nařízení říšského protektora z 27. 9. 1941 odsoudil stanný soud v Brně k smrti zastřelením 4 osoby (jmenovitě uvedeni).
Stanný soud v Praze odsoudil za poslech zahraničního rozhlasu k trestu smrti zastřelením 3 osoby, za hospodářskou sabotáž k trestu smrti oběšením 1 osobu (není uvedeno žádné jméno).
Stanný soud v Brně osvobodil 3 osoby: Roberta Molitora, sedlářského mistra, „Friedberg“, Příborská 139 (Freibergerstrasse), Jiřího Jaroše a Helenu Jarošovou, rozenou Sýkorovou, z „Nawsie“ čp. 323.události

17. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 15. 10. 1941


osoby

Vladimír Gajdoš
popraven Gustav Hradil
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Josef Kolísek
popraven Václav Luhan
popraven Václav Šmíd
popraven


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018