Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 25. října)

25. 10. 1941


ulice

číslo orientační

45


charakteristika

V tento den bylo na základě rozsudku stanného soudu popraveno 6 mužů. V úmrtním protokolu jsou zapsáni pod číslem 3883a-f.
Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 27. 10. 1941.


zajímavosti

V tiskové zprávě bylo uvedeno, že stanný soud v Brně odsoudil za přípravu velezrady a sabotáže ve smyslu nařízení říšského protektora z 27. 9. 1941 k trestu smrti zastřelením 6 osob, 4 případy předal gestapu a 1 osoba byla osvobozena. Nebyla napsána žádná jména.
Dále tisková zpráva uváděla (poprvé -Menš), že v týdnu od 18. do 24. října stanný soud v Brně předal 54 případů gestapu (opět bez uvedení jmen).
Dosud se v literatuře uvádí jen zasedání stanného soudu, kde byly vyneseny rozsudky smrti.
Podle této tiskové zprávy však lze usuzovat, že stanný soud zasedal častěji: 18. října byla sobota, 24. října byl čtvrtek, v rozmezí těchto dat bylo 54 osob předáno gestapu, i takové případy mnohdy končily smrtí v koncentračním táboře (-Menš).události

28. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 25. 10. 1941


osoby

Klement Buchta
stanným soudem odsouzen k předání gestapu František Drbal
popraven Jan Hovůrka
popraven Ignác Kocich
stanným soudem odsouzen k předání gestapu František Kratochvíl
stanným soudem odsouzen k předání gestapu
další osoby (7)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018