Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 29. října)

29. 10. 1941


ulice

Mučednická
v době prvního stanného práva se jmenovala Vondrákova


číslo orientační

45


charakteristika

V tento den bylo na základě rozsudku stanného soudu popraveno 9 osob. V úmrtním protokolu byli zapsáni pod číslem 3914a-ch.
Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 30. 10. 1941.


zajímavosti

Za přípravu velezrady a sabotáže ve smyslu nařízení říšského protektora z 27. 9. 1941 bylo stanným soudem v Brně odsouzeno k trestu smrti zastřelením 9 mužů, z nichž 3 uvedeni jmenovitě. Týž soud předal gestapu 8 případů. Osvobodil Aloise Krpenského.události

31. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 29. 10. 1941


osoby

Alois Bednář
popraven Josef Bětík
popraven František Eger
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Stanislav Janeček
popraven Bohumil Kovalčík
popraven
další osoby (7)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018