Slavnostní otevření Centra diagnostiky zoonóz VFU Brno

15. 10. 2013číslo orientační

1


katastr

Královo Pole


místo

areál VFU Brno


charakteristika

Ceremoniál proběhl v rámci oslav 95. výročí založení univerzity.
Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat jako ucelený komplex slouží především studentům magisterského a doktorského studijního programu. Přínosem je zkvalitnění vzdělávání studentů a samotného výzkumu.

Pracoviště se pyšní špičkovým vybavením pro patologickou, mikrobiologickou, imunologickou, parazitologickou, epizootologickou diagnostiku infekčních a dalších nemocí zvířat se zaměřením na společensky a ekonomicky významné nemoci v oblasti zemědělství. Nabízí moderně koncipovanou výuku pro studenty univerzity.
Efektivní integrace diagnostiky, výuky a výzkumu infekčních chorob zvířat umožňuje soustředit kapacity na výuku nových odborníků na špičkové evropské úrovni, kteří budou z tohoto centra odcházet se znalostmi moderní koncepce provozu laboratorní diagnostiky i výzkumných laboratoří


účastníci

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA - rektor VFU Brno,
prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA - děkan FVL,
prof. MVDr. František Treml, CSc. - přednosta Ústavu infekčních nemocí a mikrobiologie FVL,
Mgr. Daniela Němcová - kvestorka


poznámka

Centrum sídlí v budově, v níž se nachází Ústav infekčních chorob a mikrobiologie a Ústav patologické morfologie a parazitologie.
Budova je rozdělena do dvou částí. Nová dvoupatrová část (ta vznikla po zbourání části staré budovy) a rekonstruovaná třípatrová část. Součástí centra je také hlavní a největší pitevna na VFU Brno, místnosti pro výuku i výzkum.
Velká pitevna se nachází v prvním patře nového centra na rozloze 187 metrů čtverečních, výška stropu přesahuje pět metrů.Uvnitř se nachází sedm pevně zabudovaných stolů a jeden mobilní. Jeden ze stolů je také vybaven hydraulickým zvedákem.
Podlaha je vyrobena z litého terazza, které je díky svým vlastnostem vhodné do míst, kde dochází k opakovanému znečišťování.
(Informace jsou čerpány z tiskové zprávy VFU Brno.)osoby

Vladimír Večerek
rektor VFU Brno


městská část

Zatl, Jis


Aktualizováno: 09. 01. 2019