Vyslání zástupců města do Košic

2 / 1456


charakteristika

Ladislav, král uherský a český, píše šlechticům a ostatním stavům komitátu turčanského, že rakouský vévoda Albrecht VI., odloživ bratrskou úctu, postupuje proti Ladislavovu království. Dlouho byl Ladislav trpěliv, nyní však chce proti němu vystoupiti a rozhodl se opatřit si velké a četné vojsko. Dnem i nocí pospíchá ke Košicím, aby lid sbíral a Albrechta, jestli rychle neopustí Ladislavovo království, válečně vypudil. Král český a uherský nařizuje příjemcům tohoto listu, aby, hned po jeho obdržení, vyslali ze svého středu čtyři nebo tři konšele do Košic.


účastníci

Ladislav Pohrobek, král uherský a český


zajímavosti

Albrecht VI., vévoda rakouský, byl mladším bratrem císaře Fridricha III. Habsburského. Žil v letech 1418–1463.
Současní kronikáři ho charakterizovali jako "divokého a mužného" pána, kterého mrzelo, že mu nebyla svěřena žádná vlastní země. Když roku 1457 zemřel Ladislav Pohrobek, syn vévody Albrechta V. Rakouského, došlo k otevřenému boji o dědictví.


poznámka

List je datován v rozmezí měsíců únor-květen.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018