Internetová encyklopedie dějin Brna

Vyslání zástupců města do Košic

Vyslání zástupců města do Košic


 • 2 / 1456 


 • charakteristika

  Ladislav, král uherský a český, píše šlechticům a ostatním stavům komitátu turčanského, že rakouský vévoda Albrecht VI., odloživ bratrskou úctu, postupuje proti Ladislavovu království. Dlouho byl Ladislav trpěliv, nyní však chce proti němu vystoupiti a rozhodl se opatřit si velké a četné vojsko. Dnem i nocí pospíchá ke Košicím, aby lid sbíral a Albrechta, jestli rychle neopustí Ladislavovo království, válečně vypudil. Král český a uherský nařizuje příjemcům tohoto listu, aby, hned po jeho obdržení, vyslali ze svého středu čtyři nebo tři konšele do Košic.


 • účastníci

  Ladislav Pohrobek, král uherský a český

 • zajímavosti

  Albrecht VI., vévoda rakouský, byl mladším bratrem císaře Fridricha III. Habsburského. Žil v letech 1418–1463.
  Současní kronikáři ho charakterizovali jako "divokého a mužného" pána, kterého mrzelo, že mu nebyla svěřena žádná vlastní země. Když roku 1457 zemřel Ladislav Pohrobek, syn vévody Albrechta V. Rakouského, došlo k otevřenému boji o dědictví.

 • poznámka

  List je datován v rozmezí měsíců únor-květen.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018