Obchodní spojení Brna s Benátkami

12. 1. 1463


místo

Vídeňské Nové Město


charakteristika

Císař Fridrich III. po zakročení Jiřího z Poděbrad, povolil Brňanům, aby prováželi rakouskými zeměmi zboží do Benátek a z Benátek, bez zastávky ve Vídni.


účastníci

Fridrich III. Habsburský, císař římský,
Jiří z Poděbrad, král český,
purkmistr, rychtář, rada a brněnští měšťané


zajímavosti

Tímto byla odstraněna nepřekonatelná překážka, kterou kladla Vídeň přímým stykům navazovaným přes rakouské země s jinými krajinami. Brno tak získalo spojení s Benátkami, jež měly rozhodující postavení pro obchod s východním Středozemím a s Levantou. Žel česko-uherské války toto slibně se rozvíjející obchodní spojení zničily.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018