Slavnost posvěcení nového zvonu v kapli v Bohunicích

28. 9. 2002katastr

Bohunicecharakteristika

Při slavnostní mši svaté v sobotu 28. září 2002 byl požehnán a následně zvonařskou firmou rodiny Dytrychových z Brodku u Prostějova zavěšen na věž kaple zvon, který nese jméno patronů Bohunic, svatých Cyrila a Metoděje.
Výroba zvonu bez dopravy a instalace stála 81.000,- Kč.
Tento nový zvon nahradil ocelový zvon z roku 1917, který byl do kaple zavěšen poté, co původní zvon z roku 1875 byl v roce 1916 zabaven pro válečné účely.


poznámka

(Informace a fotografie pro naši encyklopedii poskytl dne 18. 12. 2013 Ing. Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice. Děkujeme.)


události

5. 7. 1992
Předání obnovené kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohunicích 7. 7. 1872
Slavnost předání kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohunicích


stavby

Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Morávkovo náměstí


objekty

zvon sv. Cyrila a Metoděje
zvon: Morávkovo náměstí 0/01


městská část

Menš


Aktualizováno: 16. 07. 2019