Odborná revize mlýnů a břehů řeky Svratky a Svitavy

10. 7. 1466


charakteristika

Ve dnech 10.–12. července 1466 proběhla z rozkazu moravského podkomořího Karla z Vlašimě a za účasti 21 mlynářských mistrů odborná revize mlýnů a břehů brněnských řek.
Revize se účastnili také špilberští a brněnští úředníci včetně zástupců zdejších církevních klášterů.


účastníci

Karel z Vlašimě, moravský podkomoří,
špilberští úředníci a úředníci z rady města Brna,
představitelé zdejších klášterůJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018