Internetová encyklopedie dějin Brna

Oddalování válečného tažení města

Oddalování válečného tažení města


 • 4. 9. 1466 


 • místo

  Znojmo


 • charakteristika

  Viktorin, vévoda minsterberský, hrabě kladský, pán z Kunštátu a Poděbrad a hejtman Markrabství moravského píše purkmistrovi a radě města Brna, že jejich psaní o válečném tažení obdržel.
  Diví se, že představitelé města váhají se svým tažením, které by bylo ve prospěch země i krále. Jelikož již déle nemůže čekat na brněnské posily, musí zítra vytáhnout, míní a purkmistrovi a radě města Brna přikazuje ze svého úřadu hejtmana, aby "beze všech výmluv a oddalování za ním vojskem s vozy, děly, s jízdními, s pěšími a s jinými potřebami táhli".


 • účastníci

  Viktorin z Poděbrad (syn českého krále Jiřího) vévoda minsterberský a hejtman Markrabství moravského,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  V té době probíhala "diplomatická" válka mezi českým králem a papežem v Římě. Královská města váhala poskytnout královské kališnické straně vojenskou pomoc, Jiří z Poděbrad musel po celé období své vlády diplomatickou i vojenskou cestou prosazovat svoji královskou moc.
  Spory s katolickou opozicí vyvrcholily právě koncem roku 1466 uvalením klatby na českého krále, královské město Brno se přiklánělo ke straně katolické.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 30. 08. 2019