Internetová encyklopedie dějin Brna

Vynětí klášterního domu z městských povinností

Vynětí klášterního domu z městských povinností


 • 3. 7. 1465 


 • místo

  Královo Pole u Brna


 • charakteristika

  Pavel, převor a celý konvent domu sv. Trojice v Králově Poli u Brna řádu kartuziánského zlistiňují, že byli povinni dávati na brněnskou radnici roční lozunk pro královskou a markraběcí komoru ve výši 2 kop a 17 grošů z některých polí patřících ke klášterní vsi Královo Pole a tři čtvrtě hřivny ze svého domu v Brně, položeného vedle hřbitova sv. Jakuba (včetně 24 grošů běžné mince na stavění stráží z řečeného domu).
  Jiří, král český a markrabě moravský, vyňal a osvobodil jejich dům od zmíněných povinností pro "ulehčení kláštera".


 • účastníci

  Pavel, převor kláštera kartuziánského v Králově Poli u Brna,
  purkmistr a přísežní města Brna,
  Jiří z Poděbrad, král český

 • zajímavosti

  Pokud by se stalo, že by zmíněné stráže byly kvůli válce rozmnoženy nad obvyklou míru, mají spolutrpěti rovněž po způsobu ostatních spoluměšťanů a sousedů, avšak od dalších nákladů a pomoci jsou zproštěni.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018