Internetová encyklopedie dějin Brna

Finanční odměna Janu Thabrarrovi

Finanční odměna Janu Thabrarrovi


 • 12. 12. 1471 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jan Thabrarr, kněz olomoucké diecéze, kaplan a oltářník oltáře sv. Anežky panny ve farním kostele sv. Jakuba apoštola v Brně, zlistiňuje, že byl prokurátorem purkmistra, rady a celé obce města Brna v Římě a jinde ve sporu o novou školu, zřízenou u farního kostela sv. Jakuba podle povolení papeže Pavla II.
  Za odvedenou práci mu bylo vyplaceno celkem 15 zlatých uherských. Jestliže by opětovně došlo v budoucnu ke sporu o nově zřízenou městskou školu, představitelé města Brna mu zaplatí pouze náklady a výlohy.


 • účastníci

  Jan Thabrarr z Brna, kněz,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Thabrarr
  kněz, oltářník u Oltáře sv. Anežky v kostele sv. Jakuba


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018