Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnosti pěšího pluku č. 10 Jana Sladkého Koziny

Slavnosti pěšího pluku č. 10 Jana Sladkého Koziny


 • 24. 11. 1928 (24.–25.11.1928)


 • ulice

  Lažanského náměstí + Kiosk (Lažanskýplatz + Kiosk)
  dnes Moravské náměstí


 • charakteristika

  Slavnosti se konaly pod protektorátem ministra národní obrany Františka Udržala a městské rady v Brně k 11. výročí vzniku pluku, ale současně byly i příspěvkem k oslavám desetiletí ČSR.


 • účastníci

  Sergej Vojcechovskij, zemský vojenský velitel,
  Karel Tomeš st., starosta Brna,
  Antonín Baďura, velitel pěšího pluku č. 10,
  generál Holý, velitel 6. pěší divize,
  osobnosti veřejného a společenského života města Brna

 • poznámka

  Slavnosti začaly již ve středu 21. 11. 1928 divadelním představením pro příslušníky pluku a slavnostní akademií. Hlavní dny oslav byla sobota 24. a neděle 25. 11. 1928.

  24. 11. 1928:
  Dopoledne se v místnostech velitelství pluku na Pražské ulici konalo slavnostní přibití kopie plukovního praporu na žerď. Slavnosti se účastnili zástupci vojenských úřadů, města Brna, legionářů, Sokolů a dalších osobností. Originál plukovního praporu byl od této chvíle trvale uchován v Památníku odboje v Praze.
  Zemský vojenský velitel generál generál Vojcechovskij slavnost zahájil, připomněl symbolický význam odznaku na starém i novém plukovním praporu - psí hlavy, kterou mívali jako znak věrnosti ke státu ve štítu také staří Chodové, po jejichž hrdinovi nese pluk jméno. Poté přibil první hřebík do žerdi, následovali velitel pluku plukovník Baďura, starosta Brna Tomeš, generál Holý a příslušníci pluku podle hodnosti.

  25. 11. 1928:
  Od 9. hodiny dopolední v brněnských ulicích za zvuků vojenské hudby pochodovaly vojenské jednotky na Lažanského náměstí, kde zemský vojenský velitel Vojcechovskij slavnostně odevzdal pěšímu pluku 10 prapor.
  Starosta Tomeš připjal na plukovní prapor stuhu, dar města Brna. Prapor tak poprvé zavlál v ulicích Brna, poprvé byl pozdraven povelem „K poctě zbraň“. Následovalo defilé a odchod vojska do Masarykových kasáren; prapor nesený v čele pluku byl pozdravován četnými diváky, kteří lemovali trasu.
  V kasárnách pak byl odhalen pomník věnovaný památce padlých příslušníků pluku příslušníků. Krásný věnec, který přinesli zástupci střelecké jednoty, ozdobil nový pomník. Generál Vojcechovskij po odhalení odevzdal pomník ochraně pluku. Pod novým praporem za zvuků státní hymny slavnost skončila.


 • prameny, literatura


 • události

  25. 11. 1928
  Odhalení pomníku padlých 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny
  odhalení pomníku bylo součástí oslav


 • osoby

  Antonín Baďura
  velitel pěšího pluku č. 10 (účastník slavnosti) Karel Tomeš
  starosta města Brna (účastník slavnosti) Sergej Nikolajevič Vojcechovskij
  účastník slavnosti


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018