Odhalení náhrobního pomníku historika Ladislava Hofmana na ÚH v Brně

11. 11. 1928


ulice

číslo orientační

96


katastr

Brno-městocharakteristika

Pomník Ladislava Hofmana (1876–1903) byl postaven na jeho hrobě k 25. výročí předčasné smrti nadějného historika.
„Nadaný historik vyčerpal své síly v boji o chléb“, tak charakterizoval osud Ladislava Hofmana při odhalení pomníku prof. Šusta.
Hned po jeho smrti vydali přátelé vědecké práce, výbor z deníků i korespondence historika. Básník Viktor Dyk mu věnoval své romány Konec Hackenschmidův (1904) a Prosinec (1906).


účastníci

rodina Hofmanova,
prof. Josef Šusta, historik,
Viktor Dyk, básník a přítel zemřelého,
prof. Šimek z Hradce Králové,
prof. Julius Glücklich, slavnostní řečník,
prof. Arne Novák, řečník,
dr. Antonín Beer, děkan FF MU a řečník,
pedagogický sbor FF MU,
zástupci spisovatelů, středních škol, školských úřadů a četní studenti


zajímavosti

Nápis na pomníku:
Ladislav Hofman
český historik
1876–1903
Nejlepšímu ze „ztracenců. kteří musili padnout,
aby zde v Brně mohl vyrůst život.“
(citát z dopisu L. Hofmana z 21. 5. 1903)


poznámka

Pomník vznikl u příležitosti Výstavy soudobé kultury v Československu v Brně a byl darem ministerstva školství a národní osvěty. Vytvořila jej sochařská škola v Hořicích podle návrhu ředitele Weinzettla z pískovce, figurální výzdoba je dílem akademického sochaře Končinského. Výzdobu tvoří svislá deska s nápisem, před ní tři zahalené truchlící ženy v postoji těžkého zármutku.
Původně byl historik pohřben ve skupině 34, město Brno věnovalo čestný hrob ve skupině 74, kam byly ostatky přeneseny.

Program slavnosti:
- Kto za pravdu horí (pěvecký sbor Foerster za řízení sbormistra K. Vacha)
- prof. Julius Glücklich hovořil o svém příteli
- Pozdrav KU tlumočil prof. Josef Šusta
- Z rukou osudu (zapěl Foerster)
- prof. Arne Novák podal zprávu o vzniku pomníku a poděkoval všem, kteří se o pomník zasloužili
- Dr. Antonín Beer předal pomník do ochrany města Brna
- ředitel městských úřadů dr. Janík převzal pomník do ochrany města Brna se slovy, že je to pro Brno čest a hrdost.
Hymna „Kde domov můj“ ukončila slavnost.

Hrob ozdobilo množství kytic z růží a chryzantém, mezi nimi vynikl velký věnec s nápisem „Druhu svého mládí - členové sboru filosofické fakulty v Brně“. Celý den také vlál černý prapor na budově fakulty ve Falkensteinerově ulici.osoby

Antonín Beer
řečník na slavnosti Julius Glücklich
řečník na slavnosti Ladislav Hofman
historik, kterému byl náhrobek odhalen František Janík
řečník na slavnosti Arne Novák
řečník na slavnosti


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018