Internetová encyklopedie dějin Brna

Odhalení náhrobního pomníku historika Ladislava Hofmana na ((ÚH|Ústřední hřbitov)) v Brně

Odhalení náhrobního pomníku historika Ladislava Hofmana na ÚH v Brně


 • 11. 11. 1928 


 • ulice

  Vídeňská

 • číslo orientační

  96

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Ústřední hřbitov města Brna


 • charakteristika

  Pomník Ladislava Hofmana (1876–1903) byl postaven na jeho hrobě k 25. výročí předčasné smrti nadějného historika.
  „Nadaný historik vyčerpal své síly v boji o chléb“, tak charakterizoval osud Ladislava Hofmana při odhalení pomníku prof. Šusta.
  Hned po jeho smrti vydali přátelé vědecké práce, výbor z deníků i korespondence historika. Básník Viktor Dyk mu věnoval své romány Konec Hackenschmidův (1904) a Prosinec (1906).


 • účastníci

  rodina Hofmanova,
  prof. Josef Šusta, historik,
  Viktor Dyk, básník a přítel zemřelého,
  prof. Šimek z Hradce Králové,
  prof. Julius Glücklich, slavnostní řečník,
  prof. Arne Novák, řečník,
  dr. Antonín Beer, děkan FF MU a řečník,
  pedagogický sbor FF MU,
  zástupci spisovatelů, středních škol, školských úřadů a četní studenti

 • zajímavosti

  Nápis na pomníku:
  Ladislav Hofman
  český historik
  1876–1903
  Nejlepšímu ze „ztracenců. kteří musili padnout,
  aby zde v Brně mohl vyrůst život.“
  (citát z dopisu L. Hofmana z 21. 5. 1903)

 • poznámka

  Pomník vznikl u příležitosti Výstavy soudobé kultury v Československu v Brně a byl darem ministerstva školství a národní osvěty. Vytvořila jej sochařská škola v Hořicích podle návrhu ředitele Weinzettla z pískovce, figurální výzdoba je dílem akademického sochaře Končinského. Výzdobu tvoří svislá deska s nápisem, před ní tři zahalené truchlící ženy v postoji těžkého zármutku.
  Původně byl historik pohřben ve skupině 34, město Brno věnovalo čestný hrob ve skupině 74, kam byly ostatky přeneseny.

  Program slavnosti:
  - Kto za pravdu horí (pěvecký sbor Foerster za řízení sbormistra K. Vacha)
  - prof. Julius Glücklich hovořil o svém příteli
  - Pozdrav KU tlumočil prof. Josef Šusta
  - Z rukou osudu (zapěl Foerster)
  - prof. Arne Novák podal zprávu o vzniku pomníku a poděkoval všem, kteří se o pomník zasloužili
  - Dr. Antonín Beer předal pomník do ochrany města Brna
  - ředitel městských úřadů dr. Janík převzal pomník do ochrany města Brna se slovy, že je to pro Brno čest a hrdost.
  Hymna „Kde domov můj“ ukončila slavnost.

  Hrob ozdobilo množství kytic z růží a chryzantém, mezi nimi vynikl velký věnec s nápisem „Druhu svého mládí - členové sboru filosofické fakulty v Brně“. Celý den také vlál černý prapor na budově fakulty ve Falkensteinerově ulici.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Antonín Beer
  řečník na slavnosti Julius Glücklich
  řečník na slavnosti Ladislav Hofman
  historik, kterému byl náhrobek odhalen František Janík
  řečník na slavnosti Arne Novák
  řečník na slavnosti


 • stavby

  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96/306
  místo posledního odpočinku


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018