Návštěva arcivévody Rudolfa Rakouského v Brně

15. 4. 2014


ulice

katastr

Brno-městocharakteristika

Arcivévoda Rudolf Rakouský, vnuk Karla Rakouského a Boží služebnice Zity, navštívil 15. dubna 2014 jihomoravskou metropoli.
V minoritském klášteře u sv. Janů měl přednášku o svých prarodičích při příležitosti založení Sdružení pro blahořečení císařovny Zity v České republice.
Akci zahájila v 15.30 hodin slavnostní bohoslužba, kterou sloužil ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Za účasti představitelů brněnské diecéze a členů českých šlechtických rodů zde bratři minorité poprvé představili relikviář s vlasy blahoslaveného Karla Rakouského. Byly ustřiženy na Madeiře roku 1922, bezprostředně po císařově předčasné smrti. Badatelé je nalezli teprve nedávno a prostřednictvím Společnosti pro blahořečení císařovny Zity památku předali brněnskému kostelu k veřejnému uctívání.
V 17.00 hodin následovala v kapitulní síni přednáška arcivévody Rudolfa Rakouského, který přítomné zaujal hlavně množstvím fotodokumentace a osobních vzpomínek.


poznámka

V minoritském kostele byla přístupná až do květnové Noci kostelů obrazově bohatá výstava o životě bl. Karla I. a jeho rodiny.


prameny, literatura

události

20. 10. 2011
Vzpomínka na blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského


stavby

Kostel sv. Janů a klášter minoritů
Minoritská
místo návštěvy


městská část

Ma


Aktualizováno: 10. 04. 2020