Otevření půjčovny videoprogramů

16. 9. 1986


ulice

číslo orientační

18


katastr

Brno-město


nej...

Brno


charakteristika

Půjčovna pro socialistické organizace i pro soukromé majitele videorekordérů. Půjčovna má ve svém fondu prozatím kolem 50 titulů hraných celovečerních filmů, pohádek i dalších žánrů z naší, sovětské a polské produkce na více než 100 kazetách systému VHS.


zajímavosti

Kazety se půjčují na 24 hodin a půjčovné je odstupňováno podle druhu a kvality filmů.
(citováno: (dfk): Dvakrát pro milovníky videa, Lidová demokracie 17. 9.1986, s. 4)


městská část

Do


Aktualizováno: 28. 06. 2018