Encyklopedie dějin města Brna

Stížný list na představitele města Brna

Stížný list na představitele města Brna


 • 15. 11. 1445 


 • místo

  Poděbrady


 • charakteristika

  Jiřík z Kunštátu a Poděbrad a Proček z Kunštátu a Boskovic žalují a oznamují Oldřichovi z Rožmberka, pokud mu to není známo, že purkmistr a rada města Brna pod ztracením cti a víry křesťanské glejtovali a ubezpečili Heralta z Kunštátu svým listem, potvrzeným městskou pečetí, že může bezpečně přijet do města Brna. Zapomenuvše na svůj slib, na zápisy, městskou pečeť, na víru i na čest, nestyděli se Heralta z Kunštátu popravit.


 • účastníci

  Jiřík z Kunštátu a Poděbrad,
  Proček z Kunštátu a Boskovic,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Heralt z Kunštátu a na Leštnici byl dlouholetým zpovědníkem Albrechta V. Habsburského, byl strýcem a poručníkem Jiřího z Poděbrad. Chronicky porušoval dohodnutá místní příměří a znevažoval výroky zemských soudců. Při jednání s pány tajně rozmáčkl svou pečeť a pečeti ostatních pánů na jedné listině.
  Tento incident dopomohl k tomu, že byl Heralt z Kunštátu odsouzen.

 • poznámka

  Současně byl popraven na hradě Špilberku pro zradu i špilberský hejtman Václav Klobása z Rosičky.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Účast moravských královských měst na politickém vývoji českých zemí za bezvládí v letech 1446–1453"
  "Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci"
  "Dějiny města Brna"
  "Archiv města Brna - Sbírka listin, mandátů a listů 1208–2000"


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 11. 2017