Slavnostní otevření orlí voliéry v ZOO Brno

5. 7. 2014číslo orientační

46


místo

nej...

Česká republika
svojí maximální výškou 15,5 m a celkovým objemem přes 8 700 m³ patří k největším voliérám


charakteristika

Obyvateli nové expozice je pár orlů bělohlavých, který pochází ze ZOO Liberec, roční samička urzona kanadského původem z Antverp a dva skunkové severní. Postupně najdou domov v jedné z doplňkových expozic také slavné veverky chipmunkové.


účastníci

primátor města Brna Roman Onderka,
herci Pavla a Dušan Vitázkovi,
návštěvníci ZOO


zajímavosti

Již na první pohled je zřejmé, že architektonické a technické řešení expozice je unikátní a zcela odlišné od tradičního pojetí voliér.

Technické parametry:
- váha ocelové konstrukce voliéry: 21 t
- plocha sítě voliéry: 2000 m²
- délka návštěvnické cesty 73 m
- rozpočtové náklady: 21,3 mil. Kč.


poznámka

Přestože půdorys expozice zaujímá pouze 1 300 m², patří vlastní voliéra pro orla bělohlavého svojí maximální výškou 15,5 m a celkovým objemem přes 8 700 m³ k největším voliérám realizovaným v českých zoologických zahradách a její unikátnost spočívá především v řešení nosné konstrukce.
Namísto obvyklého vyvěšení sítě voliéry na vnitřních stožárech a stabilizace množstvím lan do okolí byla navržena samonosná konstrukce ve tvaru obráceného komolého kužele sestávající z 16 stožárů spojených v horní části kruhovým prstencem o průměru 30 m.
Díky tomuto originálnímu řešení se podařilo spojit dva téměř protichůdné požadavky, tj. vytvořit co největší prostor pro let orlů v horní části a současně minimalizovat zásah do okolí voliéry. Stabilitu stožárů zajišťují namísto kotevních lan ocelová táhla umístěná v rovině stěny voliéry.
(Za poskytnutí textových podkladů i obrazového materiálu k tomuto heslu děkujeme pí. Monice Brindzákové, tiskové mluvčí ZOO Brno, www.zoobrno.cz.)osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


stavby

Zoologická zahrada města Brna
U Zoologické zahrady 46/147


Jis


Aktualizováno: 15. 08. 2019