Zahájení stavebních prací na hřbitově v Soběšicích

14. 4. 1925


ulice

katastr

Soběšicecharakteristika

Protože farní hřbitov v Obřanech byl pro soběšické občany dostupný jen po špatných polních a lesních cestách, obecní zastupitelstvo rozhodlo o založení vlastního hřbitova v Soběšicích.


poznámka

Pro výstavbu hřbitova daroval majitel velkostatku obci lesní parcelu č. 407 o výměře 36 arů v trati Pod Smutkovou hruškou.
Stavební práce začaly 14. 4. 1925 a řídil je stavitel Karel Kučera z Obřan. Oplocení hřbitovního prostoru provedla firma Hutia z Králova Pole. Náklad na pořízení hřbitova (kromě studny) činil 32 000 Kč.
Kolaudace proběhla 24. července 1925, odevzdání veřejnosti pak o dva dny později, kdy se konal první pohřeb soběšického občana Jana Chlupa z čp. 58 (dnes Zeiberlichova 56) a kdy byl také odhalen pomník padlým spoluobčanům v první světové válce.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Z minulosti Soběšic"


události

26. 7. 1925
Odhalení pomníku obětí první světové války v Soběšicích
obě akce spolu souvisejí


stavby

objekty

oběti první světové války
pomník: Habrová 0/01


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018