Otevření nového sídla Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně

13. 5. 2014


ulice

charakteristika

Úlohou centra je zejména koordinace spolupráce při předcházení kybernetickým útokům a řešení aktuálních problémů jak na státní, tak na mezinárodní úrovni. Pracoviště má také úlohu v podobě zastupování České republiky v Severoatlantické alianci NATO.

V centru pracují odborníci z tvz. Vládního Cert (Computer Emergency Response Team) - skupiny sloužící k odhalování a eliminaci kybernetických hrozeb.
Centrum spadá pod Ministerstvo obrany ČR a jeho cílem je i výzkum, vývoj a osvěta oboru kybernetické bezpečnosti.
Součástí provozu centra je i mezinárodní spolupráce nejen na evropské úrovní (USA, Izrael, Švédsko).


účastníci

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR,
Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
Sorin Ducaru, náměstek generálního tajemníka NATO,
Udo Helmbrecht, ředitel Evropské agentury ENISA


poznámka

Sídlo Národního centra kybernetické bezpečnosti bylo zřízeno pod gescí Národního bezpečnostního úřadu. Vybudováno bylo v bývalých prostorách budovy Ministerstva obrany (zajímavostí je, že budova sloužila tajným službám již za druhé světové války, kdy v ní sídlilo Gestapo), které objekt převedlo do správy NBÚ v roce 2011.
Náklady na rekonstrukci a vybavení sídla byly vyčísleny na 82 milionů korun.
Do Brna bylo centrum umístěno z důvodu velké sítě vysokých škol a výzkumných center. (s nimi také úzce spolupracuje).
městská část

Jis


Aktualizováno: 24. 06. 2018