Internetová encyklopedie dějin Brna

Přeměna klášterních polí na vinice

Přeměna klášterních polí na vinice


 • 20. 8. 1611 


 • místo

  Královo Pole


 • charakteristika

  Martin Schenderns, převor kartuziánského konventu sv. Trojice z Králova Pole stvrzuje, že povolil některým měšťanům, jakož i jiným lidem, mezi nimiž jsou částečně i jejich poddaní, přeměnit na vinice pole na tzv. Zaječím pozemku ("Im Hasengrund") za odvádění roční pozemkové daně vždy před vinobraním.


 • účastníci

  Martin Schenderns, převor kartuziánského kláštera,
  brněnští měšťané

 • zajímavosti

  Pokud by byla některá nově vytvořená vinice záměrně ponechaná pustou, měla připadnout opětovně pozemkové vrchnosti, tedy klášteru.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018