Otevření Centra výzkumných institutů a doktorských studií na PdF MU CVIDOS

15. 9. 2014


ulice

číslo orientační

31


katastr

Staré Brno


místo

areál Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


charakteristika

V novostavbě, vybudované ve stávajícím areálu fakulty díky dotaci z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, je umístěna ve čtyřech podlažích moderní fakultní knihovna a pět výzkumných institutů - Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS).městská část

Kal


Aktualizováno: 24. 06. 2018