Internetová encyklopedie dějin Brna

První příjezd vlaku do Brna (zkušební jízda Rajhrad - Brno)

První příjezd vlaku do Brna (zkušební jízda Rajhrad - Brno)


 • 11. 11. 1838 


 • ulice

  Ferdinandstorzwinger + Waffenplatz

 • místo

  brněnské nádraží (Hlavní)

 • nej...

  Brno
  úplně první příjezd vlaku do Brna


 • charakteristika

  První parní železnice na území dnešní České republiky vedla z Vídně přes Břeclav do Brna.
  Při stavbě železnice z Břeclavi do Brna, kterou zajišťovala společnost KFNB, byl jako první hotov úsek z Rajhradu do Brna.
  Uvedeného dne se uskutečnily tři zkušební jízdy s lokomotivou Moravia.


 • účastníci

  Karl Ghega, hlavní inženýr stavby železniční trati

 • zajímavosti

  Tato událost se prakticky nepřipomíná, je zastíněna slavnostním příjezdem prvního vlaku z Břeclavi v červenci 1839. O zkušebních jízdách se zmiňují noviny Moravia, číslo 73 z 8. 11. 1838 a číslo 75 z 15. 11. 1838.
  Během 3 zkušebních jízd zdolala lokomotiva "Moravia" úsek Rajhrad - Brno za 15, pak za 13 a konečně za 10 minut.
  Přibližně po měsíci od zkušební jízdy započaly propagační jízdy mezi Rajhradem a Brnem.


 • prameny, literatura


 • události

  2. 3. 1840
  Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati z Břeclavi do Brna 7. 7. 1839
  Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Vídeň - Břeclav - Brno 15. 12. 1838
  Propagační jízdy vlaků z Brna do Rajhradu a zpět


 • osoby

  Karl Ghega
  osobně řídil lokomotivu při zkušební jízdě


 • stavby

  Hlavní nádraží
  Nádražní 1/418
  nádražní budova se nacházela v jiné poloze, kolmo na kolejiště (hlavové nádraží); v době zkušební jízdy patrně ještě nepostavena


 • městská část

  Brno-jih
  Brno-střed


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 11. 07. 2018