Slavnostní otevření Centra experimentální, systematické a ekologické biologie CESEB

14. 2. 2014


ulice

místo

Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích


charakteristika

Do nových čtyř pavilonů Centra experimentální, systematické a ekologické biologie CESEB, jejichž stavba byla zahájena v Univerzitním kampusu v Bohunicích v prosinci 2011, se přestěhovaly Ústav experimentální biologie a Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU. Ve třech pavilonech jsou učebny a laboratoře, ve čtvrtém je skleník se zahradou.


účastníci

Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity,
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan PřF MU,
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., ředitel projektuosoby

Mikuláš Bek
rektor Masarykovy univerzity


Kal


Aktualizováno: 24. 06. 2018