Konference "1998: Václav Havel – dramatik" na Masarykově univerzitě

1. 10. 1999 (1.–2.10.1999)číslo orientační

9


katastr

Brno-město


místo

prostory rektorátu Masarykovy univerzity


charakteristika

Mezinárodní a interdisciplinární konferenci, věnovanou Václavu Havlovi - dramatikovi, uspořádala Masarykova univerzita, člen mezinárodního sdružení univerzit Compostela, jehož medaili obdržel Václav Havel v roce 1998.
Během konference měli účastníci možnost sledovat videozáznamy Havlových divadelních, filmových a televizních her, večer navštívit inscenaci Zahradní slavnosti v Divadle Husa na provázku a prohlédnout si Centrum experimentálního divadla.


účastníci

Petr Oslzlý, ředitel Centra experimentálního divadla,
Jiří Zlatuška, rektor MU,
Bořivoj Srba, vedoucí Ústavu divadelní vědy FF MU,
Michal Cooper, prezident sdružení Compostela,
a další osobnosti


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Václav Havel – dramatik "


osoby

Václav Havel
Bořivoj Srba
vedoucí Ústavu divadelní vědy FF MU Jiří Zlatuška
rektor MU


stavby

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9/617


městská část

Kal


Aktualizováno: 30. 11. 2019