Město Brno získalo do vily Tugendhat originální kusy nábytku

23. 9. 2014


ulice

číslo orientační

45


katastr

Černá Polecharakteristika

V úterý 23. září 2014 proběhlo ve vile Tugendhat slavnostní převzetí části originálního nábytku, který byl součástí interiérového vybavení této světově proslulé stavby.

Statutární město Brno získalo do svého majetku čtyři originální kusy nábytku z původního zařízení vily Tugendhat, jimiž jsou bufet, lavice, stolek (coffee table) a lehátko (chaise longue). Kupní smlouvu uzavřelo Muzeum města Brna, které vilu Tugendhat spravuje, s prof. dr. Danielou Hammer-Tugendhat. Kupní cena 275 tisíc eur byla stanovena na základě odhadu aukční síně Dorotheum ve Vídni a potvrzena dalšími znaleckými posudky. Finanční pomoc přislíbilo partnerské město Vídeň a Ministerstvo kultury ČR z dotačního programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví.

Jedná se o následující kusy nábytku:
- BUFET z bíle lakovaného dřeva s nosnými ocelovými trubkami a se skleněnými posuvnými dvířky (v. 90 cm, š. 250 cm, h. 60 cm); návrh Lilly Reichová, 1930, výroba S. B. S. Standard, bytová společnost Brno
- LAVICE z bíle lakovaného dřeva (v. 45 cm, š. 200 cm, h. 60 cm); návrh Ludwig Mies van der Rohe, 1930, výroba S. B. S. Standard, bytová společnost Brno
- STOLEK (coffee table) z pásové oceli se skleněnou deskou (nepůvodní; v. 54 cm, š. 100 cm, h. 100 cm); návrh Ludwig Mies van der Rohe, 1930, výroba Berliner Mettalgewerbe Jos. Müller
- LEHÁTKO (chaise longue) z pružící trubkové oceli s červeným čalouněním připevněným koženými popruhy s přezkami (v. 100 cm, š. 64 cm, h. 120 cm); návrh Ludwig Mies van der Rohe, 1931, výroba Bamberg Mettalwerkstätten


účastníci

účastníci slavnostního aktu:
- primátor města Brna Roman Onderka,
- starosta a zemský hejtman Vídně Michael Häupl,
- velvyslanec Rakouské republiky v ČR Ferdinand Trauttmansdorff
- nejmladší dcera stavebníků vily Daniela Hammer-Tugendhat
a další hosté


poznámka

Část originálního nábytku navrženého Ludwigem Miesem van der Rohe a jeho spolupracovnicí Lilly Reichovou přímo pro brněnskou vilu si Greta a Fritz Tugendhatovi odvezli v roce 1938, kdy před postupujícím nacistickým nebezpečím uprchli do Švýcarska. Další nábytek z vily zmizel během druhé světové války.

Bufet, lavici, stolek a křeslo z původního vybavení vily Tugendhat objevil a získal v šedesátých letech brněnský architekt Jan Dvořák. Na přelomu let 1968–1969 byl nábytek prezentován na legendární výstavě životního díla Ludwiga Miese van der Rohe v Domě umění města Brna. V roce 1985 celý tento soubor zakoupila Moravská galerie v Brně a vystavila jej ve své stálé expozici užitého umění.

V roce 2006 byla tato kolekce nábytku z vily Tugendhat navrácena v rámci restituce dědicům Grety a Fritze Tugendhatových (na základě zákona 212/200 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem). Vzhledem k prohlášení movitou kulturní památkou (rok 2008) nemohl soubor opustit Českou republiku, a tak po dohodě s restituenty zůstal i nadále v péči Moravské galerie.

Po více než sedmdesáti letech se nyní nábytek navrátí jako exponát výjimečné umělecké a historické hodnoty do vily Tugendhat. Návštěvníci vily jej mohou obdivovat po nezbytném restaurování, jehož účelem je pietní zachování autenticity. Jedná se především o konzervaci, která zabrání rozvoji stávajících defektů a odstraní nepůvodní degradující detaily (o rozsahu a způsobu restaurátorského zásahu bude rozhodovat orgán státní památkové péče).

Interiérové a nábytkové kreace Ludwiga Miese van der Rohe a Lilly Reichové z období mezi válkami se řadí dnes již k ikonám světového designu 20. století. Originální nábytek navržený a vyrobený v období jejich spolupráce je ceněn jako vrcholná výtvarná umělecká díla. Jde o unikáty, které svým uměleckým významem dokumentují vývoj moderního nábytkářského designu v celosvětovém měřítku. Touto výjimečnou akvizicí se Muzeum města Brna zařazuje mj. po bok Muzea moderního umění v New Yorku, v jehož sbírkách je originální nábytek z vily Tugendhat rovněž zastoupen.osoby

Daniela Hammer-Tugendhat
nejmladší dcera stavebníků (účastnice slavnostního aktu) Roman Onderka
primátor města Brna (účastník slavnostního aktu)


stavby

Vila Tugendhat
Černopolní 45/620


Ma


Aktualizováno: 10. 10. 2019