Zahájen provoz na prodloužené tramvajové trati Židenic

10. 6. 1932katastr

Židenice


charakteristika

Provoz na nové tramvajové trati po Bubeníčkově a Svatoplukově ulici v Židenicích byl zahájen v červnu 1932.
Nová dvoukolejná trať měla délku 1633 metrů: navazovala na stávající ukončení tratě v Zábrdovické ulici u křižovatky s Kuldovou (Židenice–nádraží), prošla pod železničním nadjezdem a po Bubeníčkově a Svatoplukově ulici obsluhovala Židenice. Trať byla ukončena mezikolejovou spojkou poblíž Svatoplukových kasáren (u křižovatky s Podsednickou ulicí).
Po trati jezdily tramvaje s linkovým označením 2 (konečná označena Židenice–kasárna).
Do Židenic byla vedena i linka 8, která byla ukončena na mezikolejové spojce na Svatoplukově ulici (cca před domy s dnešními čísly 30–34) – konečná byla označena Židenice–Karlova, později Židenice–Na návsi či Stará osada.


zajímavosti

Prodloužení tratě bylo podmíněno přestavbou železničního nadjezdu na Bubeníčkově ulici - původní malý klenutý most (podobného provedení jako dodnes na Šámalově ulici či na Špitálce) vůbec neumožňoval vedení tramvajové tratě. Po mnohých odkladech byl nový železniční most s ocelovou mostovkou dokončen rovněž v létě roku 1932.
U oblouku Svatoplukovy ulice u židenické školy bylo rovněž bylo nutné zbořit několik starých domků zasahujících do profilu ulice.jmb


Aktualizováno: 10. 06. 2020