Spor o haltýř

25. 11. 1609


místo

Klášter Králové, Staré Brno


charakteristika

Anna Tasovická, abatyše kláštera Králové na Starém Brně vyslovuje purkmistrovi a radě města Brna své rozhořčení nad obsahem jejich dopisu z 2. listopadu téhož roku a snahou narušit dobré přátelské vztahy.
Haltýř, který dala zřídit v zahradě na svých pozemcích, nijak totiž nebude ubírat vody ze strouhy, na níž se nacházejí městský i jiné mlýny a nemá proto nejmenší důvod, aby sádku podle nařízení purkmistra a rady dala zrušit.


účastníci

Anna Tasovická, abatyše kláštera Králové na Starém Brně,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018