Internetová encyklopedie dějin Brna

Spor o haltýř

Spor o haltýř


 • 25. 11. 1609 


 • místo

  Klášter Králové, Staré Brno


 • charakteristika

  Anna Tasovická, abatyše kláštera Králové na Starém Brně vyslovuje purkmistrovi a radě města Brna své rozhořčení nad obsahem jejich dopisu z 2. listopadu téhož roku a snahou narušit dobré přátelské vztahy.
  Haltýř, který dala zřídit v zahradě na svých pozemcích, nijak totiž nebude ubírat vody ze strouhy, na níž se nacházejí městský i jiné mlýny a nemá proto nejmenší důvod, aby sádku podle nařízení purkmistra a rady dala zrušit.


 • účastníci

  Anna Tasovická, abatyše kláštera Králové na Starém Brně,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018