Internetová encyklopedie dějin Brna

Propagační jízdy vlaků z Brna do Rajhradu a zpět

Propagační jízdy vlaků z Brna do Rajhradu a zpět


 • 15. 12. 1838 (15.–16.12.1838)


 • ulice

  Ferdinandstorzwinger + Waffenplatz

 • místo

  brněnské nádraží (Hlavní)


 • charakteristika

  Úplně poprvé se zájemci mohli svézt vlakem při propagačních jízdách v sobotu 15. 12. 1838 (jízda pro pány) a neděli 16. 12. 1838 (jízda pro dámy).
  Propagační jízdy připravila společnost KFNB, která stavbu tratě a pozdější provoz na ní zajišťovala.


 • zajímavosti

  Tato událost se prakticky nepřipomíná, je zastíněna slavnostním příjezdem prvního vlaku z Břeclavi v červenci 1839. Propagační jízdy se uskutečnily přibližně měsíc po zkušebních jízdách provedených mezi Rajhradem a Brnem.
  Zda propagační jízdy pokračovaly i v dalším období, není spolehlivě doloženo.

 • poznámka

  K prvním jízdám vlaků do Brna se váže zajímavá událost, možná že v sobě nese prvenství. V novinách "Moravia", čísle 89 z 3. 1. 1839 vyšel v rubrice "Technika" článek o zhotovení repliky lokomotivy "Moravia" o váze 25 liber (cca 14 kg). Repliku měl zhotovit pan Padowetz, farmaceut působící v lékárně U Marie Pomocné v domě Cejl 7 (lékárnu založil František Josef Oehl 9. 11. 1818). Hypotézy zatím směřují k tomu, že pan Padowetz byl jízdami v listopadu či prosinci 1838 tak ohromen a nadšen, že zhotovil funkční model lokomotivy. Pokud by se našlo více údajů či důkaz o tomto počinu, byl by pan Padowetz patrně prvním železničním modelářem široko daleko a Brno by mělo jedno prvenství navíc.
  (Zdroj: Svět železnice č. 3/2007 (číslo 23), ISSN 1213-7219, s. 29–32.)


 • prameny, literatura


 • události

  2. 3. 1840
  Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati z Břeclavi do Brna 7. 7. 1839
  Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Vídeň - Břeclav - Brno 11. 11. 1838
  První příjezd vlaku do Brna (zkušební jízda Rajhrad - Brno)


 • stavby

  Hlavní nádraží
  Nádražní 1/418
  nádražní budova se nacházela v jiné poloze, kolmo na kolejiště (hlavové nádraží); v době propagačních jízd patrně ještě nepostavena


 • městská část

  Brno-jih
  Brno-střed


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 21. 02. 2019