Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense

12. 1. 2015 (leden 2015 – duben 2016)


ulice


charakteristika

Kostel svatého Jakuba byl od ledna 2015 uzavřen. Poslední nedělní bohoslužby se slavily v neděli 11. ledna 2015 na svátek Křtu Páně.
Hlavním důvodem plánované rekonstrukce byl havarijní stav elektrické instalace v kostele, který byl zjištěn při revizi v roce 2007. Kostel měl být od té doby do odstranění nedostatků pro veřejnost uzavřen.
Farnost hledala zdroje k financování této velmi náročné i nákladné opravy. Zjistilo se, že žádný dotační titul v oblasti památkové péče v ČR neexistuje (jedná se totiž o investiční projekt v řádu miliónů korun).
Z důvodu naléhavosti této opravy a po dlouhém zvažování se farnost rozhodla podat žádost o grant do Finančních mechanismů EHP/Norsko – Program CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění – programová oblast č. 16: Zachování a revitalizace kulturního dědictví.
Žádost byla podána 19. 6. 2014 a dne 14. 11. 2014 byla žádost schválena.


poznámka

Výše grantu činila 29 019 000 Kč, tj. 80 % celkových způsobilých výdajů.

Projekt zahrnoval:
- opravu elektroinstalace
- restaurování celého interiéru
- otevření nových prostor ve věži a zpřístupnění muzeální multimediální expozice
- spolupráci s norským partnerem – Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA).

Přehled finančních nákladů farnosti:
- spoluúčast farnosti na projektu (20 % celkových nákladů): 7 255 995 Kč
- nové osvětlení kostela (více než 100 světel): 5 113 468 Kč
- celkové náklady farnosti: 12 369 463 Kč.

Projekt měl podporu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury ČR a respektoval metodická doporučení ČBK a NPÚ.


PRŮBĚH REKONSTRUKCE:
- koncem února byl nalezen dosud neznámý barokní náhrobek
Překlad textu na náhrobku:
„Roku 1695, dne 15. září, skonal urozený mládenec Karel Antonín z Heldenreichu. Květ života a tužeb vadne pod tímto kamenem, jejž položil na věčnou památku sobě a svým blízkým jeho přeživší pan otec, radní tohoto města.

Postůj v tichosti, můj čtenáři a poslouchej, kdy a kde jsem nalezl svůj klid. Žil jsem 17 let a 4 měsíce, když umlkla moje řeč. Nyní spočívám zde a vzdychaje tě prosím, než odsud odejdeš, řekni: Této ubohé duši a mně nahoře ať propůjčí Bůh život věčný. Amen.“
(Přeložil PhDr. Zdeněk Kubík.)
události

28. 4. 2016
Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně 10. 10. 2015
Otevření kostela sv. Jakuba po devíti měsících rekonstrukce 15. 3. 2015
Návštěva velvyslankyně Norského království v Brně


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova


objekty

barokní náhrobek
náhrobek: Rašínova 0/07


městská část

Ma


Aktualizováno: 08. 09. 2019