Internetová encyklopedie dějin Brna

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense


 • 12. 1. 2015 (leden 2015 – duben 2016)


 • ulice

  Rašínova

 • místo

  kostel sv. Jakuba


 • charakteristika

  Kostel svatého Jakuba byl od ledna 2015 uzavřen. Poslední nedělní bohoslužby se slavily v neděli 11. ledna 2015 na svátek Křtu Páně.
  Hlavním důvodem plánované rekonstrukce byl havarijní stav elektrické instalace v kostele, který byl zjištěn při revizi v roce 2007. Kostel měl být od té doby do odstranění nedostatků pro veřejnost uzavřen.
  Farnost hledala zdroje k financování této velmi náročné i nákladné opravy. Zjistilo se, že žádný dotační titul v oblasti památkové péče v ČR neexistuje (jedná se totiž o investiční projekt v řádu miliónů korun).
  Z důvodu naléhavosti této opravy a po dlouhém zvažování se farnost rozhodla podat žádost o grant do Finančních mechanismů EHP/Norsko – Program CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění – programová oblast č. 16: Zachování a revitalizace kulturního dědictví.
  Žádost byla podána 19. 6. 2014 a dne 14. 11. 2014 byla žádost schválena.


 • poznámka

  Výše grantu činila 29 019 000 Kč, tj. 80 % celkových způsobilých výdajů.

  Projekt zahrnoval:
  - opravu elektroinstalace
  - restaurování celého interiéru
  - otevření nových prostor ve věži a zpřístupnění muzeální multimediální expozice
  - spolupráci s norským partnerem – Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA).

  Přehled finančních nákladů farnosti:
  - spoluúčast farnosti na projektu (20 % celkových nákladů): 7 255 995 Kč
  - nové osvětlení kostela (více než 100 světel): 5 113 468 Kč
  - celkové náklady farnosti: 12 369 463 Kč.

  Projekt měl podporu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury ČR a respektoval metodická doporučení ČBKNPÚ.


  PRŮBĚH REKONSTRUKCE:
  - koncem února byl nalezen dosud neznámý barokní náhrobek
  Překlad textu na náhrobku:
  „Roku 1695, dne 15. září, skonal urozený mládenec Karel Antonín z Heldenreichu. Květ života a tužeb vadne pod tímto kamenem, jejž položil na věčnou památku sobě a svým blízkým jeho přeživší pan otec, radní tohoto města.

  Postůj v tichosti, můj čtenáři a poslouchej, kdy a kde jsem nalezl svůj klid. Žil jsem 17 let a 4 měsíce, když umlkla moje řeč. Nyní spočívám zde a vzdychaje tě prosím, než odsud odejdeš, řekni: Této ubohé duši a mně nahoře ať propůjčí Bůh život věčný. Amen.“
  (Přeložil PhDr. Zdeněk Kubík.)


 • obrazy

  img17648.jpg img17649.jpg img17650.jpg img17651.jpg img17652.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  28. 4. 2016
  Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně 10. 10. 2015
  Otevření kostela sv. Jakuba po devíti měsících rekonstrukce 15. 3. 2015
  Návštěva velvyslankyně Norského království v Brně


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • objekty

  barokní náhrobek
  náhrobek: Rašínova 0/07


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 08. 09. 2019

Probíhající rekonstrukce kostela sv. Jakuba (březen 2015). Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Hana Donné, Technický administrátor, Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Brně. Děkujeme.