Zpráva o hospodaření se sirotčími penězi

24. 7. 1606


charakteristika

Purkmistr a rada města Brna podávají v intencích zemského sněmu (konaného v Brně) nařízeným komisařům (nejmenováni) zprávu o hospodaření se sirotčím jměním, neboť městskou obcí byli nařčeni z nepořádku v těchto věcech.
Ve zprávě odkazují na četná královská a markraběcí privilegia týkající se svobodného "kšaftování" měšťanů a žádají, aby při těchto právech byla nadále zachována.


účastníci

purkmistr a rada města Brna


poznámka

Nejmenovaní komisaři mají dále podat relaci císaři Rudolfu II.Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018