Zkrácení tramvajové linky v Židenicích

2. pol. 11. 4. 1985charakteristika

Z důvodu výstavby kapacitní komunikace městského okruhu přes Židenice a Maloměřice byl tohoto dne ukončen provoz tramvají v ulicích Svatoplukově, Karlově a na začátku ulice Selské.
Tramvajové linky směřující do prostoru západní části Židenic (tehdy 2, 8, 16, 19 a 21) byly ukončeny v nové smyčce s označením (Židenice–) Stará osada (v provozu od 16. 4. 1985). Smyčka byla vystavěna v prostoru zcela asanovaného původního centra obce, v blízkosti nákupního střediska Svitava a již téměř dokončeného sídliště.
V průběhu času zde vznikl důležitý přestupní dopravní uzel, napřed pro obsluhu vznikajícího sídliště Vinohrady a později pro celou severovýchodní část města (1995).


zajímavosti

Zrušení tramvajového provozu na Svatoplukově a Karlově ulici (1,36 km) a spojky na Selské ulici (210 m) včetně obou smyček bylo co do délky druhé nejvýznamnější v dějinách tramvajové dopravy v Brně (po ukončení provozu na staré líšeňské trati v roce 1964).
Již v roce 1983 přestaly jezdit tramvaje po Bubeníčkově a Svatoplukově ulici kolem původní polikliniky a školy a jezdily po nově vybudované trati napříč zbouraništěm.
V březnu 1985 (9. 3.) byl ukončen provoz na spojovací trati v Selské ulici, dne 9. 4. 1985 přestaly tramvaje zajíždět do smyčky Svatoplukova na bývalém Karlově náměstí.


prameny, literatura

jmb


Aktualizováno: 11. 04. 2020