Obohacení fondu Moravské zemské knihovny

2. 2. 2015


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

významná akvizice prvotisku tzv. Bible kutnohorské do sbírek MZK v Brně


účastníci

ministr kultury Daniel Herman,
ředitel MZK v Brně prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.


poznámka

Jedná se o druhou tištěnou staročeskou bibli (po Bibli pražské z roku 1488) dochovanou zhruba ve 41 exemplářích uložených v paměťových institucích po celém světě, která se v roce 1729 rovněž objevila na seznamu zakázaných knih pátera Koniáše.
Bible kutnohorská byla vytištěna v tiskárně Martina z Tišnova v Kutné Hoře, tisk byl dokončen 14. listopadu 1489, je výpravnou, unikátní literární, ale v širokém smyslu i kulturní památkou. I proto je její význam jako kulturního artefaktu nejen pro české země obrovský.
Knihovna jeden kus koupila z pozůstalosti českého soukromého sběratele prostřednictvím antikváře.


prameny, literatura

události

3. 12. 2015
Výstava Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018