Internetová encyklopedie dějin Brna

Nové autobusy na stlačený zemní plyn pro DPmB

Nové autobusy na stlačený zemní plyn pro DPmB


 • 24. 7. 2014 


 • katastr

  Slatina

 • místo

  Brno-Slatina


 • charakteristika

  Dopravní podnik města Brna představil v areálu vozovny v Brně-Slatině prvních 12 nových autobusů, jež budou jezdit na stlačený zemní plyn (CNG) a přispějí tak k snížení provozních nákladů a škodlivých emisí a tím i k větší čistotě ovzduší.
  Nově zakoupených 6 autobusů typu Iveco Citelis 12M CNG a 6 autobusů typu SOR NBG 12 tak doplnilo vozový park stávajících 22 autobusů typu Solaris Urbino 18 a 10 minibusů typu Stratos LF 38 D, jež Brno zatím mělo. Počítá se však s dalším nákupem autobusů na CNG tak, aby jejich počet dosáhl čísla 100.
  Až do dokončení vlastní plynové stanice ve vozovně Brno-Slatina čerpaly autobusy plyn z veřejných plnících stanic ve Slatině a v Černovicích, jež jsou uzpůsobeny i pro možnost čerpání plynu autobusy.


 • účastníci

  Roman Onderka, primátor města Brna,
  Miloš Havránek, generální ředitel DPmB,
  zástupci firmy Solaris a pracovníci DPmB

 • zajímavosti

  Řidiči DPmB vyjeli s "plynovými" autobusy poprvé do zkušebního provozu na běžných linkách už v pátek 8. 8. 2014 a tehdy se s nimi mohli svézt i první cestující.
  Jeden z autobusů každého typu zatím zůstává denně ve vozovně, aby se mohli řidiči s nimi podrobně seznámit a zaškolit se na jízdu s nimi.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Roman Onderka
  primátor města Brna


 • městská část

  Brno-Slatina


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 24. 06. 2018