Nové autobusy na stlačený zemní plyn pro DPmB

24. 7. 2014


katastr

Slatina


místo

Brno-Slatina


charakteristika

Dopravní podnik města Brna představil v areálu vozovny v Brně-Slatině prvních 12 nových autobusů, jež budou jezdit na stlačený zemní plyn (CNG) a přispějí tak k snížení provozních nákladů a škodlivých emisí a tím i k větší čistotě ovzduší.
Nově zakoupených 6 autobusů typu Iveco Citelis 12M CNG a 6 autobusů typu SOR NBG 12 tak doplnilo vozový park stávajících 22 autobusů typu Solaris Urbino 18 a 10 minibusů typu Stratos LF 38 D, jež Brno zatím mělo. Počítá se však s dalším nákupem autobusů na CNG tak, aby jejich počet dosáhl čísla 100.
Až do dokončení vlastní plynové stanice ve vozovně Brno-Slatina čerpaly autobusy plyn z veřejných plnících stanic ve Slatině a v Černovicích, jež jsou uzpůsobeny i pro možnost čerpání plynu autobusy.


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
Miloš Havránek, generální ředitel DPmB,
zástupci firmy Solaris a pracovníci DPmB


zajímavosti

Řidiči DPmB vyjeli s "plynovými" autobusy poprvé do zkušebního provozu na běžných linkách už v pátek 8. 8. 2014 a tehdy se s nimi mohli svézt i první cestující.
Jeden z autobusů každého typu zatím zůstává denně ve vozovně, aby se mohli řidiči s nimi podrobně seznámit a zaškolit se na jízdu s nimi.osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


městská část

Fl


Aktualizováno: 24. 06. 2018