Přímluva za mimoměstského řemeslníka

26. 9. 1603


místo

Brno, na probošství brněnském


charakteristika

Kněz Eliáš Hovorka z Vyškova, doktor obojího práva, apoštolský protonotář, probošt brněnský, školastik a kanovník kostela olomouckého, se obrací na purkmistra a radu města Brna (na žádost svého poddaného z Cejlu, řezníka Mikuláše Hamerla), aby mu brněnští řezníci nebránili (podle proboštských privilegií) v Brně prodávat maso, a to zvlášť při svobodném trhu.


účastníci

Eliáš Hovorka z Vyškova, brněnský probošt,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018