Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Česká Třebová

Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Česká Třebová


 • 1. 1. 1849 


 • ulice

  Ferdinandstorzwinger + Waffenplatz
  (dnes Bašty a část Nádražní)

 • místo

  brněnské nádraží (Hlavní)


 • charakteristika

  Po necelých 10 letech od příjezdu prvního vlaku do Brna se vlaky rozjely z Brna na sever, po železniční trati Brno - Česká Třebová.


 • zajímavosti

  První brněnské nádraží bylo se vznikem železnice z Brna do České Třebové po necelých 10 letech přebudováno. Vznikla jedna nádražní budova jednotného vzhledu, avšak rozdělená pro železniční společnosti (soukromou společnost KFNB a státní společnost).
  Jižní části směřující k Vídni se tehdy začalo říkat "severní" podle názvu soukromé železniční společnost KFNB a severní část nádraží dostala přídomek "státní", protože patřilo státní železniční společnosti. Některé názvy přežily do dnešních dnů: dostane-li strojvedoucí pokyn "jedeš se odstavit na státní", tak ví že má jet na odstavné nádraží "S" (nebo-li "státní") naproti dnešnímu hotelu Grand.

 • poznámka

  Tři roky po zprovoznění železniční trati Břeclav – Brno (dne 3. 8. 1842), bylo vydáno císařské rozhodnutí o stavbě železničních tratí Olomouc – Praha a Brno – Česká Třebová. Schválení samotné stavby trati Brno - Česká Třebová proběhlo později (21. 6. 1843) - a slavnostní zahájení stavby se odehrálo v listopadu 1843 u Obřan symbolickým zabořením rýče do země.
  Železnici Brno – Česká Třebová však nestavěla soukromá společnost jako v případě trati Wien – Břeclav – Brno KFNB, ale nově vzniklá státní společnost Severní státní dráhy. Císař Ferdinand I. totiž vydal 19. 12. 1841 císařský list, v němž oznámil že nově budované tratě nemusí stavět a provozovat jen soukromé společnosti, ale nově i stát.
  Přímo na brněnském nádraží však nastal problém - sotva pár roků stará budova KFNB postavená napříč nově potřebných průběžných kolejí stála v cestě. Započala složitá jednání, která dlouho nikam nevedla.

  Nakonec poloha brněnského nádraží vyplynula z rozhodnutí císaře Ferdinanda I. ze dne 16. 12. 1846:
  - v Brně budou dvě nádraží (soukromé a státní) na sebe navazující a umožňující průjezd vlaků
  - stát zbourá nádražní budovu KFNB a postaví novou budovu podél společného kolejiště, vzhledově jednotnou, avšak vnitřně rozdělenou
  - provoz na obou částech takto vzniklého nového nádraží bude přísně oddělený.

  Projekt nového nádraží byl schválen 25. 5. 1847 a stavba byla zadána firmě bratří Kleinů 10. 7. 1847.
  Protože nové nádraží uzavřelo volnou cestu od Ferdinandovy brány k Dornychu, musela státní dráha vybudovat podchod pod nádražím, který vešel do povědomí jako tzv. myší díra.
  Obě železniční společnosti měly vlastní výtopnu - KFNB v prostoru dnešního VI. nástupiště a státní dráha podél dnešní ulice Benešovy.


 • prameny, literatura


 • události

  21. 1. 1999
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do České Třebové 19. 5. 1967
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Modřic 29. 5. 1960
  Zahájení pravidelné dopravy na přeložce železniční trati mezi Židenicemi a Maloměřicemi


 • stavby

  Hlavní nádraží
  Nádražní 1/418


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany
  Brno-střed
  Brno-Židenice


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 11. 07. 2018