Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna

2. 1. 1856


ulice

Malešovská
z hlediska trasování dráhy měla železnice v Lískovci vést původně prakticky kousek od návsi, zhruba v úrovni této ulice


místo

brněnské nádraží (Dolní)


charakteristika

Přeprava uhlí z rosických dolů z Božího Požehnání (dnešní Zastávky) do Brna byla hlavním důvodem stavby této železniční trati. Zahájení nákladní dopravy předběhlo přepravu cestujících o půl roku.


účastníci

Ernst Johann Herring, hlavní postava stavby železniční trati


zajímavosti

Společnosti Brněnsko-rosické dráhy BRE se nepodařilo dojednat se Severní dráhou císaře Ferdinanda KFNB zaústění do jejího nádraží.
Nádraží v Brně tedy musela BRE zvolit jako samostatné, a to u předměstí Trnitá. Nádraží bylo neoficiálně nazývané jako "rosické" (Rossitzerbahnhof). Tratě obou společností se křižovaly v místech dnešní železniční stanice Brno-Horní Heršpice.
Z hlediska trasování dráhy měla železnice v Lískovci vést původně prakticky kousek od návsi, zhruba v úrovni dnešní Malešovské ulice. Lískovečtí však podali protesty a železnice se posunula jižněji, tak jak ji známe dnes.
Zemské místodržitelství dalo souhlas zprvu jen k přepravě uhlí.


poznámka

Impuls ke stavbě železniční trati dal začátkem roku 1845 František Klein při setkání s majitelem uhelných dolů v Rosicích, Janem Arnoštem Herringem. Se záměrem však ve Vídni u dvorské komory neuspěli. Postoj státu k budování soukromých železnic se kolem roku 1850 změnil a stavba železnice k rosických dolům se tak mohla uskutečnit.
Dne 27. 11. 1851 došlo k ustavení železniční společnosti "c. k. výhradně privilegovaná Brněnsko-rosická dráha" / "k. k. ausschliesslich privilegirte Brünn-Rossitzer Eisenbahn" s vlastnickou značkou BRE.
Komise pro přezkoušení projektu se sešla poprvé 12. 5. 1853 a pracovala do 28. 5. 1853. Privilegium ke stavbě a provozování železnice vydal císař František Josef I. dne 15. 1. 1854, zemské místodržitelství vydalo 31. 3. 1854 stavební povolení a stavba se rozběhla v květnu 1854.
První zkušební jízda s lokomotivou "Rossitz" proběhla 17. 9. 1855, od 26. 9. 1855 mohla lokomotiva jezdit k vídeňské silnici a v říjnu dopravovala materiál pro úpravu trati u Lískovce.
Stavba trati byla ukončena 14. 12. 1855. V závěru roku se uskutečnilo několik zkušebních jízd vlaků, z nichž jízda poslední, 27. 12. 1855, byla pojata jako slavnostní, vlak odvezl z Brna do Zastávky a zpět řadu hostů.
I když společnost BRE obdržela od místodržitelství souhlas se zahájením dopravy uhlí až 15. 1. 1856, vyjely nákladní vlaky 2. 1. 1856.
Zastávka u Brna se v době zahájení provozu nazývala Boží Požehnání (něm. Segen-Gottes).události

17. 7. 1946
Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce v Horních Heršpicích 15. 9. 1870
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Dolním a Hlavním nádražím a (Brno -) Střelice - Znojmo 1. 7. 1856
Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna


osoby

Carl Etzel
projektant železniční trati Ernst Johann Herring
hlavní postava stavby železniční trati Franz II. Klein
autor prvotní myšlenky stavby železniční trati Karl Offermann
člen výboru pro přípravu stavby dráhytsch


Aktualizováno: 11. 07. 2018