Výstava Vzmuž se, ó srdce mé ...

1. 4. 2015 (1.–30.4.2015)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava ke 110. výročí od narození básníka Jana Zahradníčka


poznámka

Výstava „Vzmuž se, ó srdce mé…“ k 110. výročí od narození básníka Jana Zahradníčka byla vůbec první výstavou nového celoročního cyklu Oči Brna. Jeho návštěvníci se mohli vždy na celý měsíc přenést do světa viděného očima výrazné osobnosti, spojené svým životem a dílem s Brnem.
Výstava na nevelké ploše představila nejdůležitější životní úseky pohnutého osudu katolického básníka prostřednictvím množství dobových fotografií a dokumentů, které zapůjčil Jan J. Zahradníček.
Slavnostní zahájení cyklu Oči Brna a výstavy „Vzmuž se, ó srdce mé…“ proběhla 8. dubna 2015 v 17:30 hod. Úvodní slovo: Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, a Jan J. Zahradníček.


Další akce :
- 16. 4. 2015 / 17:00 – Básnické dílo Jana Zahradníčka v proměnách času
přednáška doc. Jana Wiendla věnovaná významnému představiteli české katolické poezie, překladateli, novináři Janu Zahradníčkovi.

- 23. 4. 2015 v 11:00–20:00 – 9:9
devítihodinový maraton čtení textů Jana Zahradníčka, symbolického připomenutí devíti let, které básník strávil ve vězení.

- 30. 4. 2015 v 18:00 – Dům strach
promítání videodokumentu Petra Barana z fragmentů poezie a dopisů básníka Jana Zahradníčka z vězení.


prameny, literatura

osoby

Jan Zahradníček
básník, jemuž je výstava věnována


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

hub


Aktualizováno: 27. 03. 2020