Ukončení rekonstrukce malé vodní elektrárny v Brně-Komíně

18. 12. 2014


ulice

katastr

Komíncharakteristika

MVE v Brně-Komíně byla vybudována na místě středověkého vodního mlýna v roce 1923.
Od října do prosince 2014 prošly modernizací a opravou nejdůležitější technologie. došlo ke kompletní rekonstrukci kamenné navigace. Ekologický provoz tak bude moci spolehlivě pokračovat v roční výrobě elektřiny pro 200 domácností a současně sloužit jako vyrovnávací zdroj pro elektrárnu na Brněnské přehradě.


poznámka

Malá vodní elektrárna v Brně-Komíně mění od roku 1923 mění energii řeky Svratky v ekologickou elektřinu. Po kolaudaci z počátku týdne byla 14. 12. 2014 zatopením náhonu dokončena její nejnovější zmodernizovaná část.
Kromě repasování technologií obou soustrojí došlo na opravu nábřežních stěn objektů náhonu, jalové propusti a odpadního kanálu, které byly poškozeny stářím, působením klimatických podmínek a vodní erozí. V tomto rozsahu byly práce provedeny poprvé za 91 let provozu elektrárny.

V letech 2007–2008 prošla elektrárna rekonstrukcí, při které bylo jedno soustrojí vyměněno za nové s horizontální kolenovou Kaplanovou turbínou. Nový turbogenerátor má výkon 140 kW. Technologické zařízení pracující se spádem 3,8 metru je dálkově ovládáno z přehradní vodní elektrárny Kníničky. Na původních opěrných stěnách bylo nutné vytvořit novou pevnou pět tisíc kusů kotvících ocelových trnů, šest tisíc kg ocelové výztuže a 220 tun betonové směsi. Odčerpávání vody z opravovaných míst zajišťovalo nepřetržitě po dobu tří měsíců šest čerpadel.
„Při modernizacích vodních elektráren Skupiny ČEZ je využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, jež umožní dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu. Ze stejného množství vody, která proteče přes turbíny, tak elektrárny vyrobí více elektřiny pro konečné spotřebitele. Zároveň jsme upravili viditelné části náhonu a výtoku z elektrárny, a přispěli tak ke zvelebení této části Brna,“ říká Oldřich Kožušník, ředitel společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, která elektrárnu provozuje. Malá vodní elektrárna v Brně-Komíně ročně vyrobí přes 700 tisíc kWh elektřiny a dodá elektřinu více než dvěma stovkám domácností.události

1923
Uvedení vodní elektrárny v Brně-Komíně do provozu


stavby

městská část

Menš


Aktualizováno: 20. 12. 2019