Internetová encyklopedie dějin Brna

Děkovné bohoslužby na Petrově u příležitosti osvobození

Děkovné bohoslužby na Petrově u příležitosti osvobození


 • 10. 5. 1945 


 • ulice

  Petrov

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  katedrála sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  „Ve čtvrtek o 9 hodině se konaly v brněnském dómě na Petrově děkovné bohoslužby za osvobození naší země. Už dlouho předtím proudilo obyvatelstvo na „kopeček“, kde očekávalo příjezd členů vlády, kteří se měli bohoslužeb zúčastnit. Kromě ministra spravedlnosti dr. Jar. Stránského a ministra pošt Msgre Fr. Hály byli přítomni zástupci Národního výboru, čs. armády, rumunská delegace, představitelé vysokých škol, zástupci četnictva a úřadů, kteří zaujali místa ve vyhrazených lavicích. Chrám se zaplnil do posledního místa a vzápětí byly bohoslužby zahájeny slavným Te Deum, které zpíval za doprovodu varhan dómský sbor.
  Pontifikální mši sloužil za četné asistence kapitulní vikář prelát dr. Kratochvíl a bohoslužby byly ukončeny svatováclavským chorálem, státními hymnami a hymnou papežskou. V hlubokém pohnutí zpíval s sebou celý chrám a hymny se nesly velebně prostorou pod vysokými klenbami. V té chvíli byli všichni zajedno u vděčnosti i díkůvzdání, že se nám opět vrátila svoboda a náhlý cit nalehl na všechna česká srdce.“

  (Citováno z Rovnosti, 10. 5. 1945)


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Kratochvíl
  hlavní celebrant pontifikální mše


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 05. 07. 2018