Přednáška nositele Nobelovy ceny Kurta Wüthricha na Masarykově univerzitě

19. 3. 2015místo

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity


charakteristika

V rámci přednášek Mendel Lectures, pořádaných Biologickým ústavem LF MU ve spolupráci s Mendelovým muzeem a Fakultní nemocnicí u Svaté Anny, vystoupil v Mendelově muzeu švýcarský profesor Kurt Wüthrich, nositel Nobelovy ceny za chemii (za rozvoj metod nukleární magnetické rezonance, které se využívají ke zkoumání prostorové struktury a časové proměnnosti bílkovin) za rok 2002.


prameny, literatura

Kal


Aktualizováno: 24. 06. 2018