Výstava Konec vlády hákového kříže - osvobození Moravy 1945

24. 4. 2015 (24.4.2015–3.1.2016)


ulice

číslo orientační

8


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava o průběhu posledního válečného roku 1945 na území Moravy a Slezska


poznámka

Výstava přiblížila formou stručných textů, map, méně známých fotografií, výstroje, výzbroje a řady dalších trojrozměrných předmětů průběh posledního válečného roku 1945 na území Moravy a Slezska. Popisovala plány sovětského velení a faktický průběh osvobozovacích bojů jednotek Rudé armády a jejích rumunských spojenců v tomto prostoru s důrazem na Brno (tato část tvoří podstatnou část výstavy), poslední zločin nacistických represivních složek na civilním obyvatelstvu města (poprava dvaceti občanů dne 21. 4. 1945), dále květnové povstání českého lidu, (činnost některých partyzánských skupin na moravském území), medailony tří generálů (dvou sovětských a jednoho německého), kteří na jižní Moravě zahynuli na samém konci války a rovněž životopisy vojevůdců - velitelů 2. a 4. ukrajinského frontu – maršála Malinovského a generála Jeremenka.
Výstava se v závěru nevyhnula ani negativním aspektům osvobození (chování sovětských vojáků vůči civilnímu obyvatelstvu) a připomenula tolik diskutovaný odsun německého brněnského obyvatelstva na přelomu května a června 1945.události

17. 2. 2015
Brno vyhlásilo rok 2015 jako „Rok smíření“


stavby

městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018