Posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže

7. 5. 1656


ulice

forum Carbonum
dnes Kapucínské náměstí


charakteristika

Kostel Nalezení svatého Kříže byl vysvěcen 7. května 1656 olomouckým světícím biskupem Janem Gobbarem, za účasti zábrdovického opata, dále probošta u sv. Petra v Brně Ondřeje Dirré a probošta kláštera benediktinů v Rajhradě. Zúčastnil se také moravský zemský hejtman Gabriel Serényi.

Nejdříve byl posvěcený základní kámen kostela (tedy vlastně dodatečně), poté hlavní oltář s obrazem Nalezení svatého Kříže od malíře Jáchyma Sandrarta z roku 1653, který kostelu věnoval kníže Lobkowicz. Poté byl posvěcen oltář Panny Marie ve stejnojmenné kapli (dnes kaple sv. Františka z Assisi) a oltář zasvěcený svatému Antonínu z Padovy. Dalšího dne, 8. května, posvětil biskup Gobbar oltář sv. Františka v kapli Panny Marie a oltář Panny Marie Bolestné, který se nachází v kapli pod chórem (dnes součást kapucínské hrobky).
Náklady na slavnost zaplatil hrabě Michael Ferdinand z Althanu, nejvyšší sudí markrabství, a jeho manželka, přispěla také městská rada.


poznámka

Hrabě z Althanu je jako dobrodinec kláštera pohřbený v hrobce pod kostelem.


prameny, literatura

osoby

Bohumír Matouš Olenius
opat zábrdovického kláštera, účastník slavnosti posvěceníMa


Aktualizováno: 02. 07. 2019