Výstava Vladimír Helfert

22. 4. 2015 (22.4.–7.6.2015)


ulice

číslo orientační

14


katastr

Brno-město


místo

Památník Leoše Janáčka


charakteristika

výstava k 70. výročí tragického úmrtí zakladatele Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea


poznámka

Výstava v Památníku Leoše Janáčka připomenula velkou osobnost Vladimíra Helferta jak v oboru muzikologie, tak i v českých dějinách 20. století.
Jeho koncepce hudebního archivnictví a evidence hudebních památek je platná dodnes a vycházejí z ní také novější systémy.
V meziválečném období se svými kolegy a žáky soustředil do MZM velké množství hudebních památek z území Moravy, které tím často zachránil před devastací, a vytvořil tak hudební archiv s unikátní šíří záběru i ve světovém měřítku.
městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018